RAJA FERRY PORT
  |   เข้าระบบ สมัครสมาชิก TH | EN | CN

DoublePack แพ็คเก็จ 3วัน 2 คืน กรุงเทพ (สายใต้ใหม่ VIP) - ถนนคนเดินเฉวง (ไป-กลับ)

**** โปรโมชั่น DoublePack มา2 ประหยัดกว่า****
** โปรนี้ เหมาะสำหรับ การเดินทางมา2คน แชร์กัน ถูกกว่า เริ่มต้นคนละ 4,080 บาท (ไม่รวม Vat) **
แพ็คเก็จ 3วัน 2 คืน

การเดินทาง
ขาไป
จุดรับขึ้นรถ กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) - ถนนคนเดินเฉวง
ขากลับ
จุดขึ้นรถ ถนนคนเดินเฉวง (จุดขายตั๋วราชาเฟอรรี่) - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่)

รถโดยสาร
กรุงเทพ รถบัส ( VIP )
ถนนคนเดินเฉวง (รถรับส่งรถตู้ VIP)
พักที่โรงแรมออร์คิด (เดิน 20 เมตรถึงถนนคนเดินเฉวง)
ราคาโปรโมชั่นแพ๊คเก็จนี้ รวมค่าบริการ รถตู้ + เรือ + รถรับส่งโรงแรม +ค่าที่พัก 2 คืน

** ราคานี้ไม่รวม**
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากแพ็คเกจ โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ น้ำขึ้นน้ำลง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ
- แจ้งสำรองห้องพักล้วงหน้า 7-10 วัน *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด Bus + Ferry + Transfer Hotel
** หมายเหตุ lliane Safety a Heatth Call Center : 02 277-4488 rajaferryport @rajaferryport