RAJA FERRY PORT
  |   เข้าระบบ สมัครสมาชิก TH | EN | CN

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าโดยสารตามประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ดอนสัก - เกาะสมุย ดอนสัก - เกาะพะงัน ดาวน์โหลดที่นี่

 

เกาะสมุย - เกาะพะลวย ราคา(บาท)
1 ผู้ใหญ่                                     400.00
2 เด็กสูงเกิน 100 ซม. แต่ไม่เกิน 120 ซม.                                     400.00
3 รถจักรยาน                                     700.00
5 รถจักรยานยนต์                                    700.00
6 รถจักรยานยนต์ใหญ่, พ่วงข้าง                                     700.00
7 รถยนต์, รถจิ๊ป, รถปิคอัพ                                     1500.00
8 รถตู้, รถ 2 แถว                                     1500.00
9 รถทัศนาจรขนาดกลาง                                     4,000.00
10 รถทัศนาจรขนาดใหญ่                                    4,500.00
11 รถ 4 ล้อใหญ่                                   3,000.00
12 รถบรรทุก 6 ล้อ ความยาวไม่เกิน 8 เมตร                                    4,000.00
13 รถบรรทุก 6 ล้อ ใหญ่ยาว(จัมโบ้)ยาว 9-10 เมตร                                    4,500.00