RAJA FERRY PORT
  |   เข้าระบบ สมัครสมาชิก TH | EN | CN
 

RP จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 เพื่อรายงานผลประกอบการในปี 2560

 

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน) หรือ RP จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 เพื่อรายงานผลประกอบการในปี 2560 ซึ่งบริษัทฯมีรายได้รวม 701 ล้านบาท เป็นรายได้จากการดาเนินงาน 687 ล้านบาท คิดเป็นกาไรสุทธิ 32 ล้านบาท โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ(ที่ 4 จากขวามือ) และนายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการ(ที่ 5 จากขวามือ)พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทและทีมผู้บริหารร่วมให้ข้อมูลผู้ถือหุ้น เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องธาราเทพ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค