RAJA FERRY PORT
  |   เข้าระบบ สมัครสมาชิก TH | EN | CN
 

RP มอบเงินสมทบทุนโครงการ ”สานพลัง...พลิกฟื้นชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง”

 

RP มอบเงินสมทบทุนโครงการ”สานพลัง...พลิกฟื้นชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง”


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี (กลาง)  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ“สานพลัง...พลิกฟื้นชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย  ซึ่งจัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ร่วมกับ บริษัทอาร์ต ออฟไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม โอกาสนี้ นายธีรเดช ตังประพฤทธิ์กุล รองประธานกรรมการ(ที่ 4 จากซ้าย) และ นายชาตรี ศิริพานิชกร กรรมการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) (ที่5 จากซ้าย)  มอบเงินสมทบทุนโครงการฯ  โดยมี ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ นายกสมาคมฯ (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ  ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ถนนรัชดาภิเษก

สำหรับเงินบริจาคจะนำไปผลิตสมุดบันทึกการรักษา (Survivor Planner) จำนวน 13,000 เล่มมอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งในโรงพยาบาลรัฐบาลขนาดใหญ่ 15 แห่งทั่วประเทศ

                                             ************************************************************                                    

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บมจ.ท่าเรือราชาเฟอร์รี่

คุณ ปาจารี ปู่สวัสดิ์ (พริก) โทร. 02-2774488  ต่อ 405
คุณรวิดา โพธิเบญจกุล (หนิง) โทร. 02-2774488 ต่อ