RAJA FERRY PORT
  |   เข้าระบบ สมัครสมาชิก TH | EN | CN
 

CEO ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ให้สัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) สื่อมวลชนถึงแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2562

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) หรือ RP ให้สัมภาษณ์กลุ่มกับผู้สื่อข่าวสำนักต่างๆ รวม 17 ฉบับ เกี่ยวกับภาพรวมการดำเนินงานของ RP ในปัจจุบัน เช่น การนำระบบออนไลน์เข้ามาสนับสนุนการตลาด แผนการขยายและเปิดให้บริการท่าเรือใหม่ การจับมือกับพันธมิตรบริการรถทัวร์ลงใต้ การขยายเที่ยวเรือรอบดึก เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเช่าเครื่องเหมาลำ และบริการอื่นๆ อีกในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับภาพรวมปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย ณ ห้อง Co-Working โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค