RAJA FERRY PORT
  |   เข้าระบบ สมัครสมาชิก TH | EN | CN
 

กีฬาดอนสักเกมส์ ครั้งที่ 40

อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์กรปกครองท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน รวม 34 หน่วยงาน ได้จัดการแข่งขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนอำเภอดอนสัก ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2553 ณ สนามพระกิตติมงคลพิพัฒน์ อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ คณะกรรมการการจัดงานได้เชิญผู้แทนจากบริษัท บริหารสินทรัพย์ ท่าเรือดอนสัก-สมุย จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการท่าเรือราชาเฟอร์รี่ ร่วมเป็นกรรมการที่ปรึกษา