RAJA FERRY PORT
  |   เข้าระบบ สมัครสมาชิก TH | EN | CN
 

‘ราชาเฟอร์รี่’ ร่วมสนับสนุนของรางวัลกาชาด กิ่งอำเภอเกาะสมุย ประจำปี 2565

‘ราชาเฟอร์รี่’ ร่วมสนับสนุนของรางวัลกาชาด กิ่งอำเภอเกาะสมุย ประจำปี 2565

นายวิชา ภิญโญทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายโครงการ เป็นตัวแทนบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) เข้ามอบสิ่งของสนับสนุนของรางวัลนาวากาชาดในการจัดงานกาชาดกิ่งอำเภอเกาะสมุย ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 2-10 กรกฎาคม 2565 โดยมีนายนภดล ขาวมะลิ ปลัดอาวุโส เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี