RAJA FERRY PORT
  |   เข้าระบบ สมัครสมาชิก TH | EN | CN
 

สวัสดีปีใหม่นายก องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนสัก

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายอภิชนม์ ชโยภาส พร้อมด้วยนายจิรวัฒน์ พริ้งสกุล และนายมาวิน ทรงประไพ เข้าพบนายบุญธรรม นิยกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ และ ดำรงตำแหน่งใหม่