RAJA FERRY PORT
  |   เข้าระบบ สมัครสมาชิก TH | EN | CN
 

ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ ทำโครงการวางทุ่นร่องน้ำท่าเรือเกาะพะงัน

ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ ทำโครงการวางทุ่นร่องน้ำท่าเรือเกาะพะงันเพื่อป้องกันแนวปะการัง

นำร่องแผนระยะยาวเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด(มหาชน)หรือ RP ร่วมกับ เครือข่ายดอกไม้ทะเลเพื่ออนุรักษ์เกาะพะงันและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดทำโครงการวางทุ่นร่องน้ำ บริเวณท่าเรือท้องศาลา อำเภอเกาะพะงัน เพื่อให้เรือที่สัญจรเข้าออกบริเวณท่าเรือเป็นไปได้อย่างสะดวก เห็นแนวร่องน้ำชัดเจนและป้องกันปะการังที่ยังมีความสมบูรณ์ในบริเวณดังกล่าว

นายอภิชาติ ชโยภาส  กรรมการผู้จัดการ บริษัทท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า โครงการวางทุ่นฯนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมระยะยาว 10  ปี ที่บริษัทวางแผนไว้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “ท่าเรือท้องศาลา ที่อำเภอเกาะพะงัน อยู่ในความดูแลของเทศบาล แต่ละวันมีเรือเข้าออกจำนวนมาก เพราะเป็นพื้นที่หลักในการสัญจรเรือเดินทางออกจากเกาะไปสู่ฝั่ง ซึ่งบริเวณโดยรอบยังมีปะการังที่อุดมสมบูรณ์อยู่มาก ดังนั้น ราชาเฟอร์รี่ ซึ่งดำเนินธุรกิจอยู่ที่นี่และเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนพะงัน เราจึงอยากทำโครงการที่จะเป็นประโยชน์ให้กับคนพะงัน โดยเริ่มต้นจากกิจกรรมนี้ควบคู่ไปกับโครงการจัดการขยะภายในองค์กร ทั้งที่บนเรือและบริเวณท่าเรือทุกแห่ง”

กรรมการผู้จัดการ RP กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการวางทุ่นร่องน้ำฯที่ดำเนินการในครั้งนี้ ราชาเฟอร์รี่ ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายดอกไม้ทะเลเพื่ออนุรักษ์เกาะพะงันและทีมอาสาสมัครนักประดาน้ำ ในการวางทุ่นจำนวน 10 ลูก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร บริเวณปากร่องท่าเรือท้องศาลาทั้ง 2 ด้าน คือด้านซ้ายและขวา  รวมระยะทางประมาณ 300-400 เมตร เพื่อเป็นแนวป้องกันปะการังที่ยังอุดมสมบูรณ์ในแถบนี้และจะทำให้การเดินเรือเข้า-ออกเทียบท่าเป็นไปด้วยความสะดวก สามารถมองเห็นร่องน้ำอย่างชัดเจนจากระยะไกล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการท่าเรือและชาวพะงันในระยะยาว

ตลอดระยะเวลากว่า 37 ปี บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด(มหาชน) หรือ RP ดำเนินธุรกิจเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากเส้นทางดอนสัก-เกาะสมุย-เกาะพะงัน ซึ่งบริษัทฯ มุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะให้บริการดีที่สุดแก่ผู้โดยสารให้เดินทางถึงที่หมายอย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย โดยได้เพิ่มจำนวนเที่ยวเรือในเส้นทางเกาะสมุย-เกาะพะงัน เป็นวันละ 8 เที่ยวและปรับเวลาจองตั๋วรถลงเรือล่วงหน้าให้เร็วขึ้นเป็น 3 ชั่วโมงก่อนการเดินทางจากเดิมที่ต้องจองล่วงหน้าหนึ่งวัน พร้อมเพิ่มความคล่องตัวด้วยการนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาให้บริการจองตั๋วผ่านทางออนไลน์ โดยขณะนี้บริษัทมีกองเรือให้บริการรวม 14 ลำและมีแผนจะซื้อเรือเพิ่มอีก 2 ลำเร็วๆ นี้    ************************************************************                                   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บมจ.ท่าเรือราชาเฟอร์รี่                                                                 

คุณปาจารี ปู่สวัสดิ์ (พริก) โทร. 02-2774488 ต่อ 405          อีเมล pajaree.p@rajaferryport.com

คุณรวิดา โพธิเบญจกุล (หนิง) โทร. 02-2774488 ต่อ 415    อีเมล pr@rajaferryport.com