RAJA FERRY PORT
  |   เข้าระบบ สมัครสมาชิก TH | EN | CN
 

ราชาเฟอร์รี่’ ร่วมสนับสนุนของรางวัลกาชาด กิ่งอำเภอเกาะพะงัน ประจำปี 2565

‘ราชาเฟอร์รี่’ ร่วมสนับสนุนของรางวัลกาชาด กิ่งอำเภอเกาะพะงัน ประจำปี 2565

นายฉัตรชัย เข็มมณี รักษาการนายท่าเกาะพะงัน เป็นตัวแทนบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) เข้ามอบสิ่งของสนับสนุนของรางวัลนาวากาชาดในการจัดงานกาชาดกิ่งอำเภอเกาะพะงัน ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน 2565 โดยมีนายวิจารณ์ จุนทวิจิตร นายอำเภอเกาะพะงัน/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะพะงัน เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอเกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี