RAJA FERRY PORT
  |   เข้าระบบ สมัครสมาชิก TH | EN | CN
 

ท่าเรือราชาเฟอร์รี่” ฝึกซ้อมดับเพลิง และปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2564

“ท่าเรือราชาเฟอร์รี่” ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารและพนักงาน นำโดยคุณพุทธิพงศ์        วิมลพันธุ์ รองกรรมการ สายงานอำนวยการ และคุณไชยพร สาสีดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายปฎิบัติการเดินเรือและวิศวกรรมเรือ จัดอบรมและฝึกซ้อมการดับเพลิงและวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2564 โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลดอนสัก มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และสาธิตการใช้อุปกรณ์เพื่อการดับเพลิง เพื่อให้พนักงานเข้าใจทฤษฎีการป้องกันอัคคีภัยและแนะนำอุปกรณ์ดับเพลิง เรียนรู้การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน และเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ฯลฯ ร่วมถึงการฝึกสถานการณ์จำลองอพยพหนีไฟ เพื่อให้ผู้โดยสารมั่นใจถึงความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความมั่นใจ และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น