RAJA FERRY PORT
  |   เข้าระบบ สมัครสมาชิก TH | EN | CN
 

ปรับอัตราค่าโดยสารใหม่ เริ่ม 1 ก.ค.2565

 

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจำทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีมติให้มีการปรับอัตราค่าโดยสารของเรือเดินประจำทางในเส้นทางดอนสัก-สมุย-ดอนสัก,ดอนสัก-พะงัน-ดอนสักและสมุย-พะงัน-สมุย ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565 โดยใช้ราคาน้ำมันเป็นตัวกำหนดอัตราค่าโดยสารตามขั้นบันได เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ราคาน้ำมันในปัจจุบัน ทั้งนี้ให้เริ่มใช้อัตราค่าโดยสารใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป