RAJA FERRY PORT
  |   เข้าระบบ สมัครสมาชิก TH | EN | CN
 

ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานก่อสร้างท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส

 

ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานก่อสร้างท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณท่าเรือราชาเฟอร์รี่ อ.ดอนสัก จ.สุราษฏร์ธานี

ซื้อซองประมูลงาน 16-20 กันยายน 2562

ดูสถานที่ก่อสร้าง 21 กันยายน 2562

ยื่นซองประกวดราคา 26 กันยายน 2562

ประกาศผลการประมูล 28 กันยายน 2562

สนใจติดต่อ : คุณวิชา ภิญโญทรัพย์  091-035-0034 ,คุณวิระศักดิ์ ศรีแก้วคง 095-420-5048,คุณพุทธิพงศ์ วิมลพันธ์ 091-035-1715

Download   >>> เอกสารประกอบ <<<