RAJA FERRY PORT
  |   เข้าระบบ สมัครสมาชิก TH | EN | CN
 

ประกาศเช่ารถ : รถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมพนักงานขับรถ

ประกาศเช่ารถรถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมพนักงานขับรถ

 

สถานที่ :  บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

ท่าเรือดอนสักสากล อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จำนวน :  2 คัน

รถขนส่งน้ำมันดีเซล 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถ

รถขนส่งน้ำมันเตา 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถ

โดยได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4

เป็นผู้ขนส่งน้ำมันตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543

กำหนดระยะเวลาเสนอราคา : ตั้งแต่วันที่ 17 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :     
คุณเกียรติศักดิ์ ยืนยง เบอร์ติดต่อ 082-6673091
คุณศศิธร จันทระ เบอร์ติดต่อ 091-0350032

อีเมล์ :    kiattisak.y@rajaferryport.com