RAJA FERRY PORT
  |   เข้าระบบ สมัครสมาชิก TH | EN | CN
 

ประกาศขาย : น้ำมันพืชใช้แล้ว

ประกาศขาย : น้ำมันพืชใช้แล้ว

 

สถานที่ : ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ (ดอนสัก) จ. สุราษฎร์ธานี

 

จำนวน : ประมาณ 12,000 ลิตร

 

กำหนดระยะเวลาเสนอราคา : เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 – 21 พฤษภาคม 2557

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

คุณวิชา ภิญโญทรัพย์ เบอร์ติดต่อ 082-6675904

คุณเกียรติศักดิ์ ยืนยง เบอร์ติดต่อ 082-6673091