RAJA FERRY PORT
  |   เข้าระบบ สมัครสมาชิก TH | EN | CN
 

บวงสรวงประจำปี

บวงสรวงประจำปี : เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.2563 คุณอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด(มหาชน) หรือ RP ทำพิธีบวงสรวงสักการะ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ ซึ่งเป็นพิธีสำคัญที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยชาวราชาเฟอร์รี่ ต่างให้ความเคารพและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อกองทัพเรือและประเทศไทย ณ ท่าเรือดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี


พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระองค์ประสูติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2423 เป็นพระโอรสลำดับที่ 28 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 กับเจ้าจอมมารดาโหมด ทรงสำเร็จการศึกษาด้านการทหารเรือ จากประเทศอังกฤษ เมื่อกลับมาประเทศไทยทรงเข้ารับราชการในกระทรวงทหารเรือ และทรงเริ่มวางรากฐานการบริหารงานของกองทัพเรือและปรับปรุงราชนาวีไทย ให้มีมาตรฐานทัดเทียมอารยประเทศ รวมทั้งทรงก่อตั้งโรงเรียนนายเรือและฐานทัพเรือที่สัตหีบ จ.ชลบุรี ทรงได้รับการขนานพระนามพระองค์ว่า"พระบิดาของกองทัพเรือไทย”