ตารางเวลาเดินทาง

1. ช่วงเทศกาล (30 ธ.ค. - 30 เม.ย.) บริษัทจะจัดเรือเที่ยวเสริมพิเศษให้กรณีมีรถรอข้ามฟากจำนวนมาก
2. เส้นทางระหว่างท่าเรือดอนสักสากล-ท่าเรือสมุยสากล(ท่าเรือลิปะน้อย) ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที
3. เส้นทางระหว่างท่าเรือดอนสักสากล-ท่าเรือพะงันสากล(ท่าเรือท้องศาลา) ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที 

4. เส้นทางระหว่างท่าเรือสมุยสากล(ท่าเรือลิปะน้อย) -ท่าเรือพะงันสากล(ท่าเรือท้องศาลา) ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที 

 

ดอนสัก - เกาะสมุย (เริ่มตั้งแต่ 11 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป)

*** 05.00-06.00  และ 12.00-16.00  เป็นรอบเวลาเร่งด่วน ถ้าระวางเรือเต็มจะเสริมเรือทันที่ ***

Trip ดอนสัก
เวลาออก
เกาะสมุย
เวลาถึง
เกาะสมุย
เวลาออก
ดอนสัก
เวลาถึง
1 05:00 06:30 05:00 06:30
2 06:00 07:30 -- --
3 07:00 08:30 07:00 08:30
4 -- -- -- --
5 09:00 10:30 09:00 10:30
6 -- -- -- --
7 11:00 12:30 11:00 12:30
8 -- -- -- --
9 13:00 14:30 13:00 14:30
10 -- -- 14:00 15:30
11 15:00 16:30 15:00 16:30
12 16:00 17:30 16:00 17:30
13 -- -- 17:00 18:30
14 18:00 19:30 -- --
15 -- -- 19:00 20:30