ข่าวประชาสัมพันธ์

บมจ.ท่าเรือราชาเฟอร์รี่  (RP) ตั้งศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ เป็นประธานบอร์ดคนใหม่

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 คณะกรรมการบริษัทท่าเรือราชาเฟอร์รี่จำกัด  ได้จัดการประชุมกรรมการเป็นครั้งแรก หลังจากประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยมีวาระสำคัญคือการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทคนใหม่ ซึ่งศาสตราจารย์พิเศษธงทอง  จันทรางศุ ได้ดำรงตำแหน่งแทนนายธีรเดช  ตังประพฤทธิ์กุล 

ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการบริษัทฯ กล่าวหลังรับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งว่า หลังจากนี้ภารกิจสำคัญคือการนำองค์กรให้ บมจ.ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ (RP) ดำเนินกิจการได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมั่นคง

      RP เป็นบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีต่อเนื่องได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและพันธมิตรเป็นอย่างดี  ส่วนผมเคยอยู่ในระบบราชการและหน่วยงานรัฐเอกชนหลายแห่ง  ก็เชื่อมั่นว่าจะนำประสบการณ์ที่เก็บเกี่ยวมาตลอดตลอดชีวิตการทำงาน ทั้งด้านกฎหมาย ธรรมาภิบาล การบริหารแผ่นดิน    มาเสริมทัพให้ทีมของ RP แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะการแสวงหาโอกาส ความเป็นไปได้ในการขยายกิจการและเส้นทางการเดินเรือเพิ่มขึ้นในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งไทยเป็นชาติสมาชิกอยู่แล้ว ”

      ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง เคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆมากมาย ทั้งด้าน การเมือง การบริหารในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งด้านวิชาการในสถาบันการศึกษาต่างๆ อาทิ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รองปลัดกระทรวงยุติธรรม  กรรมการ บมจ. อสมท.   กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์กรรมการบมจ.ท่าอากาศยานไทย  เลขาธิการสภาการศึกษา  คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยอีกหลายแห่ง 

        ทั้งนี้ผลการดำเนินงานของบริษัทท่าเรือราชาเฟอร์รี่จำกัด มหาชน ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวม 638 ล้านบาท มีกำไรสุทธิจำนวน 78 ล้านบาท โดยจ่ายปันผลในอัตรา 0.82 บาท ส่วนแนวโน้มผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/59 อยู่ในระดับที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับไตรมาส 1/58 ส่วนความคืบหน้าของการจัดซื้อเรือเฟอร์รี่ใหม่อีก 2 ลำ ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ  คาดว่ากลางปีนี้จะมีความคืบหน้าว่าจะสามารถนำมาให้บริการได้เมื่อใด