RAJA FERRY PORT
  |   เข้าระบบ สมัครสมาชิก TH | EN | CN
ร่วมงานกับเรา

แม่ครัว

สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ดอนสัก (อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี)

 

ขอบเขตงาน

1. ประกอบอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่หัวหน้าแผนกกำหนดหรือตามที่ผู้ใช้บริการต้องการ
2. จัดเก็บอาหารสด อาหารแห้ง และภาชนะต่างๆ ในปริมาณที่เหมาะสม และจัดเก็บถูกต้องเป็นระเบียบ
3. ตรวจสต๊อคให้มีอาหารและเครื่องดื่มเพียงพอต่อการให้บริการตลอดเวลา โดยแจ้งให้หัวหน้าแผนกรับทราบทันทีที่พบว่าปริมาณในสต๊อคเหลือน้อย
4. จัดเก็บ ล้าง ทำความสะอาดภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือเครื่องใช้ภายในครัว รวมทั้งโต๊ะ เก้าอี้ ให้สะอาดเรียบร้อย
5. ทำความสะอาดทั้งในครัวและบริเวณภัตตาคาร
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

อายุ : 18 ปีขึ้นไป

เพศ : ชาย/หญิง

วุฒิการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป สาขาโภชนาการ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์การทำงาน : มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการประกอบอาหารไม่น้อยกว่า 3 ปี

ความสามารถ :

-  มีความรู้ในงานด้านประกอบอาหาร

-   สามารถประกอบอาหารให้มีรสชาติดีได้

คุณสมบัติอื่นๆ :  

-  มีมนุษยสัมพันธ์ดี

-  มีความรักในงานให้บริการ