RAJA FERRY PORT
  |   เข้าระบบ สมัครสมาชิก TH | EN | CN
ร่วมงานกับเรา

พนักงานแผนกช่างโยธาทั่วไป (ช่างเชื่อม)

ตำแหน่งงาน : พนักงานแผนกช่างโยธาทั่วไป (ช่างเชื่อม)
สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ดอนสัก (อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี)
ขอบเขตงาน :
1. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก หรือ เจ้าหน้าที่ในแผนก
2. แจ้งรายการวัสดุ , อุปกรณ์ ที่จะเปลี่ยน ซ่อมแซมเสนอต่อหัวหน้าแผนก
3. ซ่อมแซมและบำรุงรักษา ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานเชื่อมทั้งหมด
4. บันทึกผลการปฏิบัติงานเสนอต่อหัวหน้างาน
5. เก็บรักษา ทำความสะอาดเครื่องมือ และ อุปกรณ์ ที่ใช้ซ่อมบำรุง ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อน และ หลังจากทำงานทุกครั้ง
6. หมั่นตรวจสอบเครื่องมือ และ อุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง :
- วุฒิ ป.4 หรือมีประสบการณ์ตรง
- เพศชาย
- อายุ 18 ปีขึ้นไป
ความสามารถ :
- มีความรู้ ความสามารถในด้านงานเชื่อม
คุณสมบัติอื่นๆ :
- หากได้รับ Certificate จะพิจารณาเป็นพิเศษ
จำนวนที่เปิดรับ :
1 อัตรา
เงินเดือน :
9,800 – 13,000 บาท