RAJA FERRY PORT
  |   เข้าระบบ สมัครสมาชิก TH | EN | CN
ร่วมงานกับเรา

พนักงานขับรถรับ-ส่งลูกค้า

ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถรับ-ส่งลูกค้า
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานกรุงเทพฯ (เขตดินแดง กรุงเทพฯ)
ขอบเขตงาน :
1. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก หรือ เจ้าหน้าที่แผนกโดยไม่ขาดตกบกพร่อง
2. ขับรถรับส่งพนักงานที่มีภาระกิจในการติดต่องาน ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
3. บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ไปใช้ การเติมน้ำมัน ระยะทางการใช้รถยนต์ทุกครั้ง
4. ตรวจเช็ครถยนต์ตามระยะทาง และดูแลรักษาความสะอาดของรถยนต์ให้พร้อมในการใช้งานตลอดเวลา
5. ขับรถรับ ส่งลูกค้าที่มาใช้บริการของบริษัทไปตามจุดที่กำหนด
6. ดูแล และ หาข้อบกพร่องในการทำงาน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข และดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง :
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- เพศชาย
- อายุ 18 ปี ขึ้นไป
ความสามารถ :
- สามารถขับรถยนต์ได้
คุณสมบัติอื่นๆ :
- มีใบขับขี่รถยนต์
จำนวนที่เปิดรับ :
1 อัตรา
เงินเดือน :
11,000 บาท