RAJA FERRY PORT
  |   เข้าระบบ สมัครสมาชิก TH | EN | CN
ร่วมงานกับเรา

นายเรือ/กัปตันเรือ

 1. นายเรือ/กัปตันเรือ                   2  ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. เพศ                          : ชาย

 2. อายุ                          : 35 ปีขึ้นไป

 3. ระดับการศึกษา          : ปก. ชั้นนายเรือเดินทะเลในประเทศขนาดไม่เกิน 1,600 ตันกรอสส์

 4. ประสบการณ์             : งานในส่วนปากเรือ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

 5. ความสามารถ             : มีประสบการณ์ในการบังคับบัญชาพนักงานประจำเรือ รักงานด้านบริการ

 มนุษยสัมพันธ์ดี

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

  1. ควบคุม ดูแล สั่งการ พนักงานเรือให้ปฎิบัติงานตามหน้าที่และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
  2. นำเรือ การระวังรักษาเรือและระวังความปลอดภัยของเรือและผู้โดยสาร
  3. จัดเก็บเอกสารหลักปฎิบัติ เช่น พ.ร.บ.การเดินเรือต่างๆ และเก็บรักษากุญแจส่วนที่สำคัญบนเรือ
  4. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องและลงนามกำกับทุกวันปฎิบัติงาน
  5. ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต อุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
  6. ต้องทราบจำนวนคน พาหนะ และอุปกรณ์ที่ไปกับเรือ รวมทั้งปฎิบัติตามกฎหมายของประเทศและท้องถิ่น
  7. ลงนามในใบเบิก-จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น หรือน้ำมันอื่นๆที่ทางเรือต้องการ
  8. รายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในเรือกับศูนย์ควบคุมการเดินเรือทางวิทยุทันทีที่เกิดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งจัดทำรายงานเพื่อชี้แจงรายละเอียดภายหลัง
  9. ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรือที่ตนเองรับผิดชอบทั้งหมด

 

สนใจติดต่อสมัครได้ด้วยตัวเอง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

ฝ่ายบุคคล : สำนักงานกรุงเทพฯ 091-0351463 , 02-277-4488 ต่อ 409 คุณตุลยา

              : สำนักงานดอนสัก (077)372800-3 ต่อ 130,131,135

เวปไซต์: http://www.rajaferryport.com

หรือ Email address : hr@rajaferryport.com