เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) หรือ RP ให้สัมภาษณ์กลุ่มกับผู้สื่อข่าวสำนักต่างๆ รวม 17 ฉบับ เกี่ยวกับภาพรวมการดำเนินงานของ RP ในปัจจุบัน เช่น การนำระบบออนไลน์เข้ามาสนับสนุนการตลาด แผนการขยายและเปิดให้บริการท่าเรือใหม่ การจับมือกับพันธมิตรบริการรถทัวร์ลงใต้ การขยายเที่ยวเรือรอบดึก เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเช่าเครื่องเหมาลำ และบริการอื่นๆ อีกในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับภาพรวมปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย ณ ห้อง Co-Working โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค