ข่าว / เอกสารเผยแพร่

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<download เอกสาร>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
แก้ไขล่าสุด : 10 พฤษภาคม 2564 อ่านต่อ
RP จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 64 สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอนุมัติผ่านทุกวาระที่นำเสนอ นายธงทอง จันทรางศุ (กลาง) ประธานกรรมการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) หรือ RP นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการ (ขวา) และนายชาคริต โอภาสอุดม รองกรรมการสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน (...
แก้ไขล่าสุด : 29 เมษายน 2564 อ่านต่อ
<<downloadเอกสาร แจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุม และกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564>>...
แก้ไขล่าสุด : 26 เมษายน 2564 อ่านต่อ
<<<<<<<download เอกสาร >>>>>>>
แก้ไขล่าสุด : 9 เมษายน 2564 อ่านต่อ
ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ ลุยสร้างท่าเทียบเรือเกาะพะลวย หลังได้รับใบอนุญาต คาดใช้เวลาก่อสร้าง 6-12 เดือน มองโอกาสขยายฐานธุรกิจเชื่อมการท่องเที่ยวและขนส่งจากเกาะสู่เมือง หนุนรายได้พลิกฟื้น นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์...
แก้ไขล่าสุด : 10 มีนาคม 2564 อ่านต่อ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Next >>