ข่าวเกี่ยวกับหุ้นบริษัท

ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ เผยผลประกอบการปี 2561 มีรายได้รวม 750.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.03% พร้อมจับมือพันธมิตรขยายธุรกิจครบวงจร บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) หรือ RP แจงผลประกอบการปี 2561 มีรายได้รวม 750.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.03% เตรียมจับมือพันธมิตรใหม่ขยายการบริการลูก...
Last Updated : 25 February 2019 Read More
แบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2562
Last Updated : 16 January 2019 Read More
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
Last Updated : 16 January 2019 Read More
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จากัด (มหาชน) หรือ RP จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 เพื่อรายงานผลประกอบการในปี 2560 ซึ่งบริษัทฯมีรายได้รวม 701 ล้านบาท เป็นรายได้จากการดาเนินงาน 687 ล้านบาท คิดเป็นกาไรสุทธิ 32 ล้านบาท โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ(ที่ 4 จากขวามือ) แล...
Last Updated : 23 April 2018 Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ราชาเฟอร์รี่ (RP) เผยผลประกอบการปี 2560 มีรายได้รวม 687 ล้านบาท เน้นใช้ไอที รุกธุรกิจบริการอย่างครบวงจร พร้อมเพิ่มเรือเฟอร์รี่ใหม่อีก 2 ลำ ภายในปีนี้ ...
Last Updated : 28 February 2018 Read More
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Next >>